Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Aktualności

RSS

Druki do pobrania - rozpoczęcie budowy

Rozpoczęcie robót budowlanych zgłasza się we właściwym miejscowo inspektoracie:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna, pokój 124


Należy przedłożyć:
- odpowiednie druki (oryginały) - druk 01R, 02R, 03R*, 04R*
- zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego o przynależności kierownika budowy (inspektora nadzoru inwestorskiego) do izby (kopia);
- oryginał dziennika budowy do wglądu celem wpisania daty zgłoszenia rozpoczęcia budowy;
- kopię decyzji lub zgłoszenia robót budowlanych zezwalających na prowadzenie budowy.

* - druki 03R i 04R należy dołączyć do zgłoszenia jeżeli są wymagane

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków