Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Skargi i wnioski

2015-12-18 08:33:11
Skargi i Wnioski
W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łęcznej przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się codziennie w godzinach pracy urzędu.

Skargi i wnioski do Inspektoratu można składać w następujący sposób:
- pisemnie,
- faksem.
- ustnie do protokołu,
- pocztą elektroniczną na adres email,
- za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Skargi i wnioski, które wpływają do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łęcznej rozpatrywane są w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. nr 5, poz. 46).

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www